Persefona: „Podpořte zvyšování povědomí o problematice domácího a sexuálního násilí!“

images (1)

Stojím u zrcadla a koukám na sebe. Mám krásné šaty, dokonalý make-up i účes a usmívám se. Nikdo nic nepozná. Všechna bolest, utrpení a modřiny jsou perfektně skryty. Vzpomínky na včerejší noc plnou násilí a ponižování se snažím vymazat. Nikdo mi neuvěří, že mě můj dokonalý partner mlátí a ponižuje.  Nesmím o tom mluvit, to se nehodí!! Musím mlčet a držet krok! Třeba to bylo naposledy….

 

images

 

Domácí násilí je násilí, které se odehrává mezi blízkými lidmi za zavřenými dveřmi domova. Rozhodně se nejedná o domácí hádky nebo konflikty. Jedná se o situaci, kdy se partner dopouští fyzického, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí. V 95 % případů jsou obětmi domácího násilí ženy.

Odborníci odhadují, že nahlášeno je asi jen 5 až 8 % případů. „Příčiny mohou být různé, kromě pocitu studu a obavy z nedostatku důkazů se často jedná o strach z neobjektivity a předsudků společnosti.“ Mýty o sexuálním násilí stále přežívají a fungují často jako sebe-ospravedlnění pro pachatele a bariéra pro oběť, která se pak problém bojí řešit.

 

 

Posláním organizace Persefony je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí a hledat optimální způsoby jeho řešení. ,,Naše poslání se snažíme naplňovat prostřednictvím poskytování komplexních služeb – především právního, sociálního a psychologického poradenství obětem domácího a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám s problémovým  zvládáním vlastní agrese v blízkých vztazích. Nedílnou součástí naší práce je také informování a vzdělávání odborné i laické veřejnosti o problematice domácího a sexuálního násilí a podpora interdisciplinární spolupráce státních i nestátních institucí, skrze kterou usilujeme o eliminaci a prevenci násilí ve společnosti. Naše dlouholetá přímá práce s klienty nám umožňuje identifikovat potřeby osob zasažených násilím a přeformulovat je v požadavky na systémové změny, které se následně snažíme prosazovat na lokální i národní úrovni.“

 

images (2)

 

Každá třetí žena v ČR zažila psychické a/nebo sexuální násilí ze strany svého partnera nebo cizí osoby? S kolika ženami se setkáváte každý den? Obětmi domácího a sexuálního násilí jsou i muži, kteří v roce 2016 představovali 7 % našich klientů. Kolika z nás se tedy statisticky problematika sexuálního násilí osobně dotýká?
„Pro osoby, kterých se týká výše uvedená problematika, chceme díky získaným finančním prostředkům zvýšit dostupnost bezplatné a odborné poradenské pomoci. Oběti násilí mohou být kdekoliv kolem nás a my jich chceme ukázat, že v tom nejsou samy!“

Podpořte zvyšování povědomí společnosti o problematice domácího a sexuálního násilí a podílejte se na snižování bariér bránících osobám, které se setkali s násilím, požádat o pomoc!
V roce 2016 se na poradnu Persefony z. s. obrátilo více než 465 osob, které se setkali s násilím! Těmto lidem jsme poskytli 3 363 osobních, telefonických nebo emailových konzultací.

http://www.persefona.cz